top of page

Szakmai Tapasztalat

Első diplomámat 1992-ben szereztem meg a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán Szegeden, biológia tanári szakon. Ezzel párhuzamosan evezős edzőként végzetem a Testnevelési Egyetem Edzőtovábbképző Intézetében.

Ezt követően elvégeztem a testnevelő tanári szakot szintén Szegeden, 1998-ban. 2000-ben gyógytestnevelő tanári diplomát kaptam a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán.

2010-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán tettem közoktatásvezetői szakvizsgát.

 

2016-ban az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában kezdtem meg doktori tanulmányaimat, melyet 2021-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának Neveléstudományi Doktori Iskolájában folytattam, a Sport és Egészségnevelés Program keretei között. A doktori kutatásom során a szenzomotoros fejlesztés lehetőségeit kutattam.

 

1997-2019-ig 810 óra továbbképzésen vettem részt. Ezek között több, mint 300 óra továbbképzés a szenzomotoros fejlesztés témakörét érintette.

 

Közel 30 éve dolgozom pedagógusként és 22 éve gyógytestnevelő és szenzomotoros terapeutaként.

Tanítottam az általános iskolától a gimnáziumon keresztül az egyetemig, ezen belül hat éven át intézményvezetőként dolgoztam egy két tanítási nyelvű általános iskolában. Közel 10 éven át voltam vezetőtanár az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, illetve a Testnevelési Egyetemen.

 

A fejlesztői munkám java részét az óvodás, általános és középiskolás korú gyermekekkel végeztem és végzem.

 

Jelenleg félállásban a Széchenyi Egyetem munkatársa vagyok, emellett szenzomotoros fejlesztőmunkával is foglalkozom.

 

Az Magyar Tudományos Művek Tárában 27 publikációm szerepel. Ebből 6 angol és 6 magyar nyelvű publikáció kapcsolódik a kutatásom témájához.

 

2022-ben jelent meg az első könyvem, melyben a leggyakrabban előforduló szenzomotoros problémák megoldására teszek javaslatot. A könyvnek 2023-ban jelent meg az angol fordítása "The Stephens-Sarlós Program - Rewiring the Brain" címmel.

 

31 alkalommal tartottam hazai és külföldi konferenciákon előadást. A szenzomotoros fejlesztéssel kapcsolatban 6 alkalommal külföldön angol nyelven és 17 alkalommal Magyarországon.

Szakmai Tapasztalatom

A tréning gyakorlatainak felépítése és összeállítása során a 30 éves testnevelőtanári és 20 éves gyógytestnevelő-tanári, illetve 12 éves edzői és fejlesztői tevékenységem alatt szerzett tapasztalataimat használtam fel. *

  • 1986-2000       Általános Iskola Páty; testnevelés tanítás

  • 2000-2002       Apor Vilmos Kat. Főisk. Gyak. Ált. Isk. és Gimn.; testnevelés tanítás, gyógytestnevelés, ezen belül szenzomotoros fejlesztés, korrekciós gyógyúszás, prevenciós gyógyúszás

  • 2000-2003       Óvoda Páty; prevenciós és korrekciós gyógytestnevelés, ezen belül szenzomotoros fejlesztés

  • 2003-2005       Általános Iskola Zsámbék; gyógytestnevelés

  • 2003-2005       Általános Iskola Páty; gyógytestnevelés ezen belül szenzomotoros fejlesztés

  • 2003-2005       Általános Iskola Budajenő; gyógytestnevelés, ezen belül szenzomotoros fejlesztés

  • 2002-2016       Általános Iskola Telki, testnevelés, gyógytestnevelés, szenzomotoros fejlesztés

  • 2016-2017       Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásár; szenzomotoros fejlesztés gyógytestnevelés

  • 2012-máig      Speciális egyéni fejlesztés 2-18 éves gyerekek számára 

* Ezek egyrésze képezte a doktori kutatásom során alkalmazott tréning mozgásanyagát is.

Publikációim

Stephens-Sarlós, E. (2023). The Stephens-Sarlós Program. (Angolul)

Stephens-Sarlós, E. (2022). A Stephens-Sarlós program. Budapest: Kulcslyuk Kiadó.

 

Stephens-Sarlós, E. (2022). Az intézményes keretek között történt szenzomotoros fejlesztés hatása az 5-8 éves gyerekek szenzomotoros fejlődésére, auditív és vizuális részképességeire. Doktori disszertáció. ELTE PPK.

 

Sarlós, E. (2021). A szenzomotoros érettség és az auditív, vizuális részképességek közötti összefüggés az 5-8 éves gyerekek esetében. In Tizennyolc éve az európai Magyarország tudományos megújulása és a fiatal kutatók szolgálatában (pp. 193–202).

 

Sarlós, E. (2021). To Investigate the Association between Vestibular Maturity and Partial Auditory Abilities in Children Aged 4-8 Years. In Proceedings of The 2nd Global Conference on Education and Teaching (pp. 26–33).

 

Sarlós, E. (2021). Investigating the Association Between Retained Primitive Reflexes and Partial Visual Abilities in Children Aged 4–8 Years. In Proceedings of The 4th International Conference on Advanced Research in Education (pp. 187–196).

 

Sarlós, E. (2020). The Effect Of Sensorimotor Training On The Sensorimotor Development Of Children Aged 4-8 And On The Learning Abilities Of Children Aged 5-8. In INTED 2020 (pp. 8047–8053). https://doi.org/10.21125/inted.2020.2189

 

Sarlós, E. (2019b). The Frequency of Persistent Baby Reflexes Which Influence Learning Skills Among Children Aged 4 to 8. In EDULEARN19 Proceedings (pp. 1217–1223). https://doi.org/10.21125/edulearn.2019.0377

 

Sarlós, E. (2019a). A szenzomotoros fejlesztés hatása a 4-8 éves gyerekek szenzomotoros fejlődésére, illetve az 5-8 éves gyermekek tanulási részképességeire. In A 16 éves PEME XIX. PhD - Konferenciájának előadásai (pp. 287–298).

 

Arató, F., Árvai-Homolya, S., Bagota, M., Czapné, M. Z., Dobróné, T. M., Egri, S., … Oláhné, T. I. (2018). A Logikaalapú alprogram koncepciója. (T. I. Oláhné, Ed.). Eger: EKE Líceum Kiadó.

 

Arató, F., Bagota, M., Czapné, M. Z., Dobróné, T. M., Geda, G., Hoffmann, M., … Oláhné, T. I. (2018). Megalapozó tanulmány a logikaalapú iskolai programok fejlesztéséhez. (T. I. Oláhné, Ed.). Eger: EKE Líceum Kiadó.

Sarlós, E. (2018). Influence of Sensorimotor Exercises on Learning Abilities. In ICERI2018 Proceedings (pp. 10511–10518).

 

Wiersumné, G. E., Geda, G., Hollóné, B. K., Hoffmann, M., Szávin, M., Sarlós, E., … Czapné, M. Z. (2018). A Logikaalapú alprogram módszertani eszköztára. Eger: EKE Líceum Kiadó.

 

Sarlós, E. (2017). A szenzomotoros felmérésre épülő Fókuszált Szenzomotoros Tréning hatása a gyermekek tanulási képességeire a nagycsoportos óvodások körében. In Book of Abstracts: Interdisciplinary Doctoral Conference 2017 = Absztraktkötet. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2017 (pp. 134–134).

 

Sarlós, E. (2017). Az integrált szenzomotoros mérésen alapuló Integrált Szenzomotoros Tréning lehetséges hatása a kisgyermekek sikeres iskolai beválására. In VI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2017 Tanulmánykötet = 6th Interdisciplinary Doctoral Conference 2017 Conference Book (pp. 473–489).

 

Sarlós, E., és Csömör, L. (2016). Logika Munkafüzet. Szeged: Mozaik Kiadó.

 

Sarlós, E. (2016). A kíváncsiságtól a kritikai gondolkodásig. TANÍ-TANI: PEDAGÓGIAI PERIODIKA, 21(február 28.), 1–1.

 

Csömör, L., Kajzinger, R., Sarlós, E., és Szávin, M. L. (2015). Logika munkafüzet I. Szeged: Mozaik Kiadó.

 

Sarlós, E., Csömör, L., Kajzinger, R., és Szávin, M. L. (2015). Sakk munkafüzet I. Szeged: Mozaik Kiadó.

 

Sarlós, E., Csömör, L., Dúró, Z., Sári, É., és Kajzinger, R. (2014). Sakkhatás Játékkal, sakkal, logikusan – A Sakk-logika nevelés és oktatás a gyakorlatban Résztvevői segédanyag.

 

Sarlós, E., Csömör, L., Dúró, Z., Sári, É., és Kajzinger, R. (2014). Sakkhatás Játékkal, sakkal, logikusan – A Sakk-logika nevelés és oktatás a gyakorlatban.

 

Orgoványi-Gajdos, J.,  Sarlós, E. (2013). Képesség – Sakk – Tehetség. ÚJ KATEDRA, 25(1–2), 12–13.

 

Sarlós, E., Orgoványi, Gajdos Judit, Dúró, Z., & Pregitzer, G. (2013). Sakk-logika választható kerettanterv.

 

Sarlós, E. (2013). „A sakktáblánál mindenki egyenlő". Budapest: Oktatási Hivatal.

 

Sarlós, E. (2012). Mattot adunk a XXI. század kihívásainak. ÚJ KATEDRA, 24(2), 15–15.

bottom of page